Maria Walczynska-Rechmal

Imię i nazwisko: Maria Walczynska-Rechmal
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Maria Walczynska-Rechmal - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2000-02-16

Data urodzenia: 1946-08-20

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Kluczbork

Okreg wyborczy: 12 Gorzow Wielkopolski

Partia (wybory): Polska Partia Socjalistyczna

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Pomorska Akademia Medyczna,Lekarski,1970

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2000-02-16 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-08-20 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Kluczbork (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 12 Gorzow Wielkopolski (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polska Partia Socjalistyczna (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Pomorska Akademia Medyczna,Lekarski,1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w sierpniu
- w 20 dniu miesiąca