Marian Dembinski

Imię i nazwisko: Marian Dembinski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-11-21

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Strzegom

Okreg wyborczy: 48 Walbrzych

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace,1966

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-11-21 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Strzegom (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 48 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace,1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w listopadzie
- w 21 dniu miesiąca