Marian Marczewski

Imię i nazwisko: Marian Marczewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Marian Marczewski - II kadencja 1993 - 1997
- Marian Marczewski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1948-09-08

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Turek

Okreg wyborczy: 19 Konin

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Akademia Spraw Wewnetrznych,Wydzial Prawno-Administracyjny,1982

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-09-08 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Turek (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Spraw Wewnetrznych,Wydzial Prawno-Administracyjny,1982 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w wrześniu
- w 08 dniu miesiąca