Marian Pilka

Imię i nazwisko: Marian Pilka
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Marian Pilka - I kadencja 1991 - 1993
- Marian Pilka - IV kadencja 2001 - 2005
- Marian Pilka - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1954-06-16

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Trabki

Okreg wyborczy: 39 Siedlce

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Nauk Humanistycznych,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-06-16 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Trabki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Nauk Humanistycznych,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w czerwcu
- w 16 dniu miesiąca