Marian Poslednik

Imię i nazwisko: Marian Poslednik
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1959-02-08

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Pasierby

Okreg wyborczy: 24 Leszno

Partia (wybory): Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Stan cywilny: kawaler

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza,Wydzial Rolny,1984

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji panstwowej

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-02-08 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Pasierby (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Leszno (Okreg wyborczy)
- posłowie z Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Rolnicza,Wydzial Rolny,1984 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w lutym
- w 08 dniu miesiąca