Marian Tomasz Golinski

Imię i nazwisko: Marian Tomasz Golinski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Marian Tomasz Golinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-07-16

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Radom

Okreg wyborczy: 20 Koszalin

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Rolnicza - Akademia Rolnicza,Wydzial Lesny,1974

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-07-16 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Radom (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Rolnicza - Akademia Rolnicza,Wydzial Lesny,1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w lipcu
- w 16 dniu miesiąca