Mariusz Krzysztof Grabowski

Imię i nazwisko: Mariusz Krzysztof Grabowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Mariusz Krzysztof Grabowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1966-02-05

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Tarnow

Okreg wyborczy: 46 Tarnow

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Prawa Kanonicznego i Swieckiego,1991

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1966-02-05 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Tarnow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 46 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Prawa Kanonicznego i Swieckiego,1991 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1966 roku
- w lutym
- w 05 dniu miesiąca