Mariusz Olszewski

Imię i nazwisko: Mariusz Olszewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne ALTERNATYWA

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1969-08-10

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Kielce

Okreg wyborczy: 18 Kielce

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Nauk Humanistycznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne ALTERNATYWA
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1969-08-10 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Kielce (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Nauk Humanistycznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1969 roku
- w sierpniu
- w 10 dniu miesiąca