Michal Kaczmarek

Imię i nazwisko: Michal Kaczmarek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Michal Kaczmarek - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-09-13

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Olesnica Sl.

Okreg wyborczy: 34 Plock

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Nauk Politycznych,Wydzial Nauk Spoleczno-Politycznych,1990

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: technik-odlewnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-09-13 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Olesnica Sl. (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 34 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Nauk Politycznych,Wydzial Nauk Spoleczno-Politycznych,1990 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z technik-odlewnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w wrześniu
- w 13 dniu miesiąca