Michal Tomasz Kaminski

Imię i nazwisko: Michal Tomasz Kaminski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Michal Tomasz Kaminski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1972-03-28

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 26 Lomza

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: kawaler

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace 49,1991

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1972-03-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Lomza (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace 49,1991 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1972 roku
- w marcu
- w 28 dniu miesiąca