Mieczyslaw Jedon

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Jedon
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Jedon - II kadencja 1993 - 1997
- Mieczyslaw Jedon - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1943-07-28

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Suczawa

Okreg wyborczy: 48 Walbrzych

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu,Wydzial Gospodarki Narodowej,1985

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1943-07-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Suczawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 48 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu,Wydzial Gospodarki Narodowej,1985 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1943 roku
- w lipcu
- w 28 dniu miesiąca