Mieczyslaw Szczygiel

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Szczygiel
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-10-08

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Wielacza

Okreg wyborczy: 25 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Zasadnicza Szkola Zawodowa,1968

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-10-08 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Wielacza (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Zasadnicza Szkola Zawodowa,1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w październiku
- w 08 dniu miesiąca