Miroslaw Andrzej Styczen

Imię i nazwisko: Miroslaw Andrzej Styczen
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-04-24

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 5 Bielsko-Biala

Partia (wybory): Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: I L.O. im. B. Nowodworskiego,1972

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-04-24 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z I L.O. im. B. Nowodworskiego,1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w kwietniu
- w 24 dniu miesiąca