Miroslaw Michal Drzewiecki

Imię i nazwisko: Miroslaw Michal Drzewiecki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Miroslaw Michal Drzewiecki - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1956-08-07

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 27 Lodz

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki,Wydzial Prawa i Administracji,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: menadzer

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-08-07 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki,Wydzial Prawa i Administracji,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z menadzer (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w sierpniu
- w 07 dniu miesiąca