Miroslaw Pietrewicz

Imię i nazwisko: Miroslaw Pietrewicz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1941-02-01

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Nowa Wies

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Ekonomiki Produkcji,1963

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1941-02-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Nowa Wies (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Ekonomiki Produkcji,1963 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1941 roku
- w lutym
- w 01 dniu miesiąca