Olga Krzyzanowska

Imię i nazwisko: Olga Krzyzanowska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Olga Krzyzanowska - X kadencja 1989 - 1991
- Olga Krzyzanowska - I kadencja 1991 - 1993
- Olga Krzyzanowska - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1929-10-09

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Akademia Medyczna w Gdansku,Wydzial Lekarski,1951

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1929-10-09 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Medyczna w Gdansku,Wydzial Lekarski,1951 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1929 roku
- w październiku
- w 09 dniu miesiąca