Pawel Arndt

Imię i nazwisko: Pawel Arndt
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Pawel Arndt - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1954-01-21

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Gniezno

Okreg wyborczy: 35 Poznan

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Poznanska,Budownictwo ladowe,1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-01-21 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Gniezno (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Poznanska,Budownictwo ladowe,1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w styczniu
- w 21 dniu miesiąca