Pawel Laczkowski

Imię i nazwisko: Pawel Laczkowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Pawel Laczkowski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1942-07-31

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Kielce

Okreg wyborczy: 35 Poznan

Partia (wybory): Partia Chrzescijanskich Demokratow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa,1966

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1942-07-31 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Kielce (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Partia Chrzescijanskich Demokratow (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa,1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1942 roku
- w lipcu
- w 31 dniu miesiąca