Pawel Nowok

Imię i nazwisko: Pawel Nowok
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1942-02-01

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Ruda Slaska

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: - Technikum Mechaniczne,Budowa Maszyn,1965

Ukonczona szkola: - Technikum Gornicze,Eksploatacja Maszyn Gorniczych pod Ziemia,1983

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1942-02-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Ruda Slaska (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z - Technikum Mechaniczne,Budowa Maszyn,1965 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Technikum Gornicze,Eksploatacja Maszyn Gorniczych pod Ziemia,1983 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1942 roku
- w lutym
- w 01 dniu miesiąca