Pawel Piskorski

Imię i nazwisko: Pawel Piskorski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Pawel Piskorski - I kadencja 1991 - 1993
- Pawel Piskorski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1968-02-25

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 2 Warszawa

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1993

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1968-02-25 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1993 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1968 roku
- w lutym
- w 25 dniu miesiąca