Piotr Ikonowicz

Imię i nazwisko: Piotr Ikonowicz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Piotr Ikonowicz - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1956-05-14

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Pruszkow

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Polska Partia Socjalistyczna

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: portugalski

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-05-14 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Pruszkow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polska Partia Socjalistyczna (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z portugalski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w maju
- w 14 dniu miesiąca