Piotr Krutul

Imię i nazwisko: Piotr Krutul
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Piotr Krutul - I kadencja 1991 - 1993
- Piotr Krutul - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1960-08-08

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Suchowola

Okreg wyborczy: 4 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Politechnika Bialostocka,Mechanika Urzadzen Rolniczych,1986

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-08-08 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Suchowola (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 4 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Bialostocka,Mechanika Urzadzen Rolniczych,1986 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w sierpniu
- w 08 dniu miesiąca