Piotr Lewandowski

Imię i nazwisko: Piotr Lewandowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-08-28

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Gryfino

Okreg wyborczy: 44 Szczecin

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Morska w Szczecinie,Wydzial Nawigacyjny,1979

Ukonczona szkola: - Politechnika Szczecinska,Wydzial Ekonomiczno-Inzynieryjny Transportu,1983

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca prywatny

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-08-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Gryfino (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 44 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Morska w Szczecinie,Wydzial Nawigacyjny,1979 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Politechnika Szczecinska,Wydzial Ekonomiczno-Inzynieryjny Transportu,1983 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca prywatny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w sierpniu
- w 28 dniu miesiąca