Piotr Miszczuk

Imię i nazwisko: Piotr Miszczuk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-06-26

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Siedliszcze n/Wieprzem

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Senator III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej,Wydzial Humanistyczny,1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-06-26 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Siedliszcze n/Wieprzem (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Senator III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej,Wydzial Humanistyczny,1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w czerwcu
- w 26 dniu miesiąca