Piotr Nowina-Konopka

Imię i nazwisko: Piotr Nowina-Konopka
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Piotr Nowina-Konopka - I kadencja 1991 - 1993
- Piotr Nowina-Konopka - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-05-27

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Chorzow

Okreg wyborczy: 37 Radom

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski,Wydzial Ekonomiki Transportu,1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji panstwowej

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-05-27 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Chorzow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski,Wydzial Ekonomiki Transportu,1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w maju
- w 27 dniu miesiąca