Piotr Wojcik

Imię i nazwisko: Piotr Wojcik
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Piotr Wojcik - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1963-06-29

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Zjednoczenie Polskie

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1991

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: bankowiec

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-06-29 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Polskie (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1991 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z bankowiec (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w czerwcu
- w 29 dniu miesiąca