Piotr Zak

Imię i nazwisko: Piotr Zak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1957-02-02

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 27 Lodz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: IX Liceum Ogolnoksztalcace ,1975

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-02-02 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z IX Liceum Ogolnoksztalcace ,1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w lutym
- w 02 dniu miesiąca