Radoslaw Gawlik

Imię i nazwisko: Radoslaw Gawlik
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Radoslaw Gawlik - X kadencja 1989 - 1991
- Radoslaw Gawlik - I kadencja 1991 - 1993
- Radoslaw Gawlik - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1957-08-23

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Wroclaw

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Transportu i Lacznosci,Wydzial Eksploatacji i Ekonomiki Transportu,1981

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel

Znajomosc jezykow: slowacki

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: czeski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-08-23 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Wroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Transportu i Lacznosci,Wydzial Eksploatacji i Ekonomiki Transportu,1981 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z slowacki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w sierpniu
- w 23 dniu miesiąca