Roman Rutkowski

Imię i nazwisko: Roman Rutkowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Roman Rutkowski - VI kadencja 1972 - 1976
- Roman Rutkowski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1959-11-18

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Gorzow Wlkp.

Okreg wyborczy: 12 Gorzow Wielkopolski

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Poznanska,Wydzial Chemiczny,1984

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-11-18 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Gorzow Wlkp. (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 12 Gorzow Wielkopolski (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Poznanska,Wydzial Chemiczny,1984 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w listopadzie
- w 18 dniu miesiąca