Ryszard Bondyra

Imię i nazwisko: Ryszard Bondyra
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Ryszard Bondyra - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1956-08-24

Data wygasniecia mandatu: 1998-10-14 Zgon

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Komarow Osada

Okreg wyborczy: 51 Zamosc

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza w Lublinie,Wydzial Rolniczy,1982

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-08-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 1998-10-14 Zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Komarow Osada (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 51 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza w Lublinie,Wydzial Rolniczy,1982 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w sierpniu
- w 24 dniu miesiąca