Ryszard Czarnecki

Imię i nazwisko: Ryszard Czarnecki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Ryszard Czarnecki - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1963-01-25

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Londyn

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Filozoficzno-Historyczny,1986

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-01-25 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Londyn (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Filozoficzno-Historyczny,1986 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w styczniu
- w 25 dniu miesiąca