Ryszard Hayn

Imię i nazwisko: Ryszard Hayn
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Ryszard Hayn - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1944-07-24

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Egeln - Niemcy

Okreg wyborczy: 24 Leszno

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Filologiczny,1967

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Nauk Spolecznych,1989

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-07-24 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Egeln - Niemcy (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Leszno (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Filologiczny,1967 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Nauk Spolecznych,1989 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w lipcu
- w 24 dniu miesiąca