Ryszard Kedra

Imię i nazwisko: Ryszard Kedra
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Ryszard Kedra - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1952-03-04

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Turzepole

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej Oboz Patriotyczny

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Energetyczne,1975

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-03-04 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Turzepole (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej Oboz Patriotyczny (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Energetyczne,1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w marcu
- w 04 dniu miesiąca