Ryszard Matusiak

Imię i nazwisko: Ryszard Matusiak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-07-09

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Galdowo

Okreg wyborczy: 13 Jelenia Gora

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Mechaniczne,1976

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-07-09 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Galdowo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Mechaniczne,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w lipcu
- w 09 dniu miesiąca