Ryszard Smolarek

Imię i nazwisko: Ryszard Smolarek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Ryszard Smolarek - X kadencja 1989 - 1991
- Ryszard Smolarek - I kadencja 1991 - 1993
- Ryszard Smolarek - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1952-10-05

Data wygasniecia mandatu: 2001-07-25 Zrzeczenie

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Kolo

Okreg wyborczy: 39 Siedlce

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Ekonomiczno-Rolny,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-10-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 2001-07-25 Zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Kolo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Ekonomiczno-Rolny,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w październiku
- w 05 dniu miesiąca