Ryszard Stanibula

Imię i nazwisko: Ryszard Stanibula
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Ryszard Stanibula - II kadencja 1993 - 1997
- Ryszard Stanibula - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1998-04-11

Data urodzenia: 1950-10-24

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Rachanie

Okreg wyborczy: 51 Zamosc

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza,Wydzial Weterynaryjny,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1998-04-11 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-10-24 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Rachanie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 51 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza,Wydzial Weterynaryjny,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w październiku
- w 24 dniu miesiąca