Ryszard Wawryniewicz

Imię i nazwisko: Ryszard Wawryniewicz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Ryszard Wawryniewicz - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1962-01-18

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Walbrzych

Okreg wyborczy: 48 Walbrzych

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Filozoficzno-Historyczny,1988

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: doradca gospodarczy

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1962-01-18 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Walbrzych (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 48 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Filozoficzno-Historyczny,1988 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z doradca gospodarczy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1962 roku
- w styczniu
- w 18 dniu miesiąca