Stanislaw Brzozka

Imię i nazwisko: Stanislaw Brzozka
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1952-04-28

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Parczowek

Okreg wyborczy: 37 Radom

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki,Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-04-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Parczowek (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki,Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w kwietniu
- w 28 dniu miesiąca