Stanislaw Glowacki

Imię i nazwisko: Stanislaw Glowacki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1956-11-02

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Chlewiska

Okreg wyborczy: 18 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Techniczne Zaklady Naukowe/ Zasadnicza Szkola Zawodowa,1974

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-11-02 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Chlewiska (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Techniczne Zaklady Naukowe/ Zasadnicza Szkola Zawodowa,1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w listopadzie
- w 02 dniu miesiąca