Stanislaw Kalemba

Imię i nazwisko: Stanislaw Kalemba
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Stanislaw Kalemba - I kadencja 1991 - 1993
- Stanislaw Kalemba - II kadencja 1993 - 1997
- Stanislaw Kalemba - IV kadencja 2001 - 2005
- Stanislaw Kalemba - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-10-25

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Piekary

Okreg wyborczy: 35 Poznan

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza Poznan,Wydzial Ogolnorolny,1981

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-10-25 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Piekary (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza Poznan,Wydzial Ogolnorolny,1981 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w październiku
- w 25 dniu miesiąca