Stanislaw Kracik

Imię i nazwisko: Stanislaw Kracik
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Stanislaw Kracik - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1950-10-09

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Spytkowice

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza,Wydzial Elektrotechniki Gornictwa i Hutnictwa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-10-09 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Spytkowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza,Wydzial Elektrotechniki Gornictwa i Hutnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w październiku
- w 09 dniu miesiąca