Stanislaw Paszczyk

Imię i nazwisko: Stanislaw Paszczyk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Stanislaw Paszczyk - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1940-04-16

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Pruszkow

Okreg wyborczy: 2 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Akademia Wychowania Fizycznego,1962

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji panstwowej

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1940-04-16 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Pruszkow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akademia Wychowania Fizycznego,1962 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1940 roku
- w kwietniu
- w 16 dniu miesiąca