Stanislaw Wadolowski

Imię i nazwisko: Stanislaw Wadolowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Stanislaw Wadolowski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1938-04-01

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Perki - Franki

Okreg wyborczy: 44 Szczecin

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Technikum Mechaniczne,1966

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: technik spawalnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1938-04-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Perki - Franki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 44 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Mechaniczne,1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z technik spawalnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1938 roku
- w kwietniu
- w 01 dniu miesiąca