Stanislaw Zajac

Imię i nazwisko: Stanislaw Zajac
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Stanislaw Zajac - I kadencja 1991 - 1993
- Stanislaw Zajac - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-01-05

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Swiecany

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa i Administracji,1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-01-05 (Data urodzenia)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Swiecany (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Prawa i Administracji,1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w styczniu
- w 05 dniu miesiąca