Sylwia Pusz

Imię i nazwisko: Sylwia Pusz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Sylwia Pusz - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1972-06-18

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Poznan

Okreg wyborczy: 35 Poznan

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: panna

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa i Administracji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1972-06-18 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Poznan (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa i Administracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1972 roku
- w czerwcu
- w 18 dniu miesiąca