Tadeusz Bernard Lewandowski

Imię i nazwisko: Tadeusz Bernard Lewandowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1951-10-28

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Bydgoszcz

Okreg wyborczy: 6 Bydgoszcz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Morska,Wydzial Elektryczny,1975

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-10-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Bydgoszcz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Morska,Wydzial Elektryczny,1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w październiku
- w 28 dniu miesiąca