Tadeusz Bilinski

Imię i nazwisko: Tadeusz Bilinski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Tadeusz Bilinski - IX kadencja 1985 - 1989
- Tadeusz Bilinski - I kadencja 1991 - 1993
- Tadeusz Bilinski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1932-04-12

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Trzemeszno

Okreg wyborczy: 52 Zielona Gora

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel IX kadencji,Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: profesor zwyczajny/doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Politechnika Poznanska,Wydzial Budownictwa,1956

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1932-04-12 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Trzemeszno (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 52 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel IX kadencji,Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor zwyczajny/doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechnika Poznanska,Wydzial Budownictwa,1956 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1932 roku
- w kwietniu
- w 12 dniu miesiąca