Tadeusz Cymanski

Imię i nazwisko: Tadeusz Cymanski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Tadeusz Cymanski - IV kadencja 2001 - 2005
- Tadeusz Cymanski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1955-06-06

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Nowy Staw

Okreg wyborczy: 10 Elblag

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski,Wydzial Ekonomiki Transportu,1979

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-06-06 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Nowy Staw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski,Wydzial Ekonomiki Transportu,1979 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w czerwcu
- w 06 dniu miesiąca