Tadeusz Iwinski

Imię i nazwisko: Tadeusz Iwinski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Tadeusz Iwinski - I kadencja 1991 - 1993
- Tadeusz Iwinski - II kadencja 1993 - 1997
- Tadeusz Iwinski - IV kadencja 2001 - 2005
- Tadeusz Iwinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1944-10-28

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Piastow k/Warszawy

Okreg wyborczy: 29 Olsztyn

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: profesor nadzwyczajny/doktor habilitowany

Ukonczona szkola: - Politechnika Warszawska,Wydzial Chemii,1968

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Warszawski,Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,1973

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: arabski

Znajomosc jezykow: japonski

Znajomosc jezykow: rumunski

Znajomosc jezykow: portugalski

Znajomosc jezykow: lacina

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-10-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Piastow k/Warszawy (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor nadzwyczajny/doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Politechnika Warszawska,Wydzial Chemii,1968 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Warszawski,Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z arabski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z japonski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rumunski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z portugalski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z lacina (Znajomosc jezykow)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w październiku
- w 28 dniu miesiąca