Tadeusz Matyjek

Imię i nazwisko: Tadeusz Matyjek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Tadeusz Matyjek - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1935-01-06

Data wygasniecia mandatu: 2000-02-17 Zrzeczenie

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Grojec

Okreg wyborczy: 29 Olsztyn

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Rolnicza,Wydzial Rolny,1958

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1935-01-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 2000-02-17 Zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Grojec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Rolnicza,Wydzial Rolny,1958 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1935 roku
- w styczniu
- w 06 dniu miesiąca